Seccions

Grup de lectura d'Arts i lletres

Tertúlia de llibres

El Grup de lectura és una activitat de la secció Arts i Lletres en la que mensualment s'organitza
la "Tertúlia de llibres", es reuneixen l'últim divendres de cada mes a les 20h per comentar el o
els llibres escollits per la trobada.